top of page

”Työkaluja maineen ja menestyksen rakentamiseen”

 

Viestintä- ja markkinointistrategiat sekä suunnitelmat ja toteutukset

 

Työpajat, aivoriihet, valmennukset​, sparraukset

- asiakashankinta

- myynnin ​kasvattaminen

- some kasvun työkaluksi 

- tarinapajat

- muutoksen hallinta

Visu, ilme, logo

- graafinen suunnittelu, visuaalinen ilme, logo, graafinen ohjeisto, typografia, yritysilme ... 

Työkalut

- sosiaalinen media, nettisivut ja sähköiset ratkaisut

- tuotteistukset

- lehdistösuhteet ja tiedottaminen

- esitteet ja asiakaslehdet

- tapahtumat, tilaisuudet

- suoramarkkinointi ja suorat kontaktoinnit

# Monikanavainen suunnittelu ja toteutus

Ollaan yhteydessä, kerron lisää.

kirsi.lindroth@innolla.fi

040 521 6332
bottom of page