top of page

”Tarinankertojat pyörittävät maailmaa,

hyvä tarina muistetaan ja saa aikaan toimintaa.” 

Luodaan tarina ja kerrotaan sitä suunnitelmallisesti sidosryhmät tavoittavilla keinoilla ja välineillä. Tarinan onnistumiseksi varmistetaan, että tuote ja palvelu, hinta ja jakelu sekä markkinointi ovat kunnossa.

 

Tarina on hyvä keino kun halutaan innostaa ihmisiä, vaikuttaa mielikuvaan ja mielipiteeseen, erityisesti kun halutaan välittää tehokas viesti.

 

Välineitä ovat esimerkiksi viestintästrategiat ja –suunnitelmat, sosiaalinen media, suoramarkkinointi, nettisivut, asiakaslehdet, tapahtumat, tilaisuudet, suorat kontaktoinnit sekä koulutukset.

 

 

bottom of page